Cam kết tài trợ gần 28.500 tỷ đồng cho vùng ĐBSCL

(BĐT) - 7 tổ chức tín dụng vừa cam kết tài trợ gần 28.500 tỷ đồng cho hơn 73 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế vùng ĐBSCL - Hậu Giang 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hoạt động ngân hàng của khu vực ĐBSCL trong những năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Huy động vốn luôn có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước và chiếm khoảng 7% tổng vốn huy động của nền kinh tế. Đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện đầu tư trở lại phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và mọi mặt của đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Vùng.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2016, huy động vốn của cả Vùng ước đạt 350.038 tỷ đồng, tăng 9,93% so với thời điểm 31/12/2015. Tín dụng cho khu vực cũng tăng trưởng đều qua các năm, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 30/6/2016 ước đạt 397.991 tỷ đồng, tăng 3,39% so với 31/12/2015, chiếm 8,2% tổng dư nợ cho vay toàn nền kinh tế, trong đó dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại khu vực ĐBSCL tăng 10,1% so với cuối năm 2015, chiếm gần 22% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn toàn quốc và chiếm gần 48% tổng dư nợ cho vay của khu vực.

Cùng với tín dụng thương mại, theo NHNN, tín dụng chính sách cũng đã góp phần quan trọng tạo sinh kế, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân khu vực ĐBSCL. Đến nay, hơn 2 triệu khách hàng đang được vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ vay đạt 25.972 tỷ đồng, tăng 2,87% so với 31/12/2015.

Thanh Tú