Các loại cá biển miền Trung khuyến cáo an toàn để ăn

Cá cơm, cá trích, cá mòi, bạc má, chỉ vàng... sống ở tầng nổi biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế an toàn để làm thực phẩm, theo khuyến cáo của Bộ Y tế.