Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho phóng viên

(BĐT) - Từ ngày 14/9 đến ngày 16/9/2016 tại TP. Cần Thơ, Bộ TTT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung của Hội nghị tập huấn gồm các chuyên đề lớn như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa…

Bộ TT&TT cho biết, nội dung của Hội nghị tập huấn lần này sẽ giúp học viên nắm vững các vấn đề về quốc phòng - an ninh của Việt Nam nhằm định hướng công tác báo chí và quản lý thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội trong tình hình mới một cách hiệu quả.          

Ngô Ngãi