Bộ Y tế dự kiến chia 5 đợt tăng viện phí

Theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc giảm áp lực tăng viện phí trong năm 2016, Bộ Y tế dự kiến chia nhỏ việc tăng giá dịch vụ y tế lần này thành 5 đợt. Trước mắt sẽ tăng viện phí tại những tỉnh, thành phố có số người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao.