Bộ Xây dựng đã bãi bỏ 41,3% điều kiện đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Ngày 16/1, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. 

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, năm 2017, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng đạt 8,7%, đứng thứ ba trong số các ngành về đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước.

Cũng trong năm 2017, qua rà soát, cắt giảm ngành nghề, điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính, Bộ đã cắt giảm 49/90 thủ tục, đơn giản hoá 22 thủ tục hành chính; đề xuất bãi bỏ 5/17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bãi bỏ 41,3% và đơn giản hoá 47,3%, chỉ còn giữ nguyên 15% các điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Trong năm 2017, Thanh tra xây dựng toàn ngành đã phối hợp kiểm tra tình hình trật tự xây dựng tại hơn 28.600 lượt công trình, số công trình vi phạm giảm 13,2%; công trình sai phép giảm 5,1%; công trình không phép giảm 1,85% so với năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Bộ Xây dựng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như cơ cấu hàng hóa bất động sản tuy đã được điều chỉnh từng bước nhưng chưa phù hợp với nhu cầu thị trường. Thị trường dư thừa sản phẩm nhà ở cao cấp, diện tích lớn, giá bán cao, nhưng lại thiếu sản phẩm nhà ở bình dân phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận dân cư đô thị.

Việt Thắng