Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm Trưởng ban BCĐ di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định kiện toàn chức danh Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.
Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ảnh Internet
Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ảnh Internet

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son, thay thế ông Trương Quang Nghĩa.

Các nội dung khác liên quan đến Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1644/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

PV