Bộ TN&MT đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 103/163 điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã rà soát, đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKĐTKD) thuộc phạm vi quản lý. Từ năm 2016 đến nay, Bộ đã soạn thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bãi bỏ các ĐKĐTKD trong lĩnh vực TN&MT. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó, Bộ cũng bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về ĐKĐTKD.

Báo cáo của Vụ Pháp chế thuộc Bộ TN&MT cho biết, theo quy định tại Phụ lục số 04 Luật Đầu tư, có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT với 163 ĐKĐTKD. Đến nay, Bộ đã đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 103/163 ĐKĐTKD (chiếm 63,2%).

Hiện, Bộ TN&MT đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định về ĐKĐTKD thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để trình Chính phủ xem xét, ban hành.     

Hải Bình