Bộ NN&PTNT phải cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, năm 2018, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) phải thực hiện bãi bỏ và sửa thêm 59 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) để đạt mục tiêu bãi bỏ 50% thủ tục theo Nghị quyết 19. 

Bộ đang có 7.698 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, cần cắt giảm 50% để đạt con số 3.849 dòng hàng phải kiểm tra thủ tục chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Trước đó, báo cáo của Bộ NN&PTNT cho biết, hiện trong tổng số 345 ĐKKD thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, Bộ dự kiến đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện (gồm bãi bỏ 65 và sửa đổi 53 điều kiện), chiếm 34,2%. Tuy vậy, cho đến nay, những ĐKKD Bộ đề xuất sửa đổi chưa có phương án sửa đổi cụ thể. 

Việt Anh