Bộ KH&ĐT thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ năm 2018

(BĐT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định Bộ sẽ nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tiên phong đi đầu bắt tay ngay vào công việc của năm 2018, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP.
Chỉ thị của Bộ KH&ĐT nêu rõ 19 nhóm nhiệm vụ chung và 84 nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ảnh: Huấn Anh
Chỉ thị của Bộ KH&ĐT nêu rõ 19 nhóm nhiệm vụ chung và 84 nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ảnh: Huấn Anh

Thực tế, trước Hội nghị 5 ngày, Bộ KH&ĐT đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 10/1/2018 về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.

Chỉ thị yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ KH&ĐT, nhất là thủ trưởng các đơn vị, tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đi đầu trong công cuộc đổi mới, nhất là đổi mới tư duy phát triển, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao,…

Chỉ thị nêu rõ 19 nhóm nhiệm vụ chung và 84 nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2018 của Bộ KH&ĐT. Các nhiệm vụ cụ thể được giao chi tiết tới từng đơn vị với mốc thời gian hoàn thành cụ thể và chế độ báo cáo định kỳ. Trong đó, nhiệm vụ chung đầu tiên được Bộ xác định là phải theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế vĩ mô, những biến động của các ngành, lĩnh vực do đơn vị phụ trách; báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; phối hợp hiệu quả trong tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp, kịch bản tăng trưởng, lạm phát, ứng phó hiệu quả đối với diễn biến tình hình trong nước, quốc tế, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% và kiểm soát tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%.

Nguyệt Minh