Bộ KH&ĐT tham vấn về quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(BĐT) - Hôm nay (8/5/2019), tại An Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức “Hội thảo khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với sự tham gia của đại diện Bộ KH&ĐT, đại diện 13 tỉnh, thành phố của vùng Đồng bằng sông Cửu long, một số viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hội thảo sẽ giới thiệu việc tổ chức lập quy hoạch vùng, các đầu mối liên hệ, cách thức phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình lập quy hoạch; thảo luận về các vấn đề chính mà quy hoạch vùng cần giải quyết. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ là cơ sở để xây dựng Dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2121 - 2030.

 

Trần Kiên