Bộ KH&CN vào cuộc cắt giảm thủ tục “hành” doanh nghiệp

(BĐT) - Đây là thông tin được đưa ra trong buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại bộ này.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Lãnh đạo Bộ KH&CN, để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa qua, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành trình Thủ tướng bãi bỏ 114 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg. Đồng thời, Bộ chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa do Bộ quản lý sang cơ chế hậu kiểm, giảm 96% số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra trước thông quan.

Cùng với đó, Bộ chỉ đạo đơn vị liên quan tăng cường việc thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp, đánh giá tại cơ sở sản xuất nước ngoài đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ… giúp doanh nghiệp giảm thời gian và tiết kiệm chi phí.      

Việt Anh