Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động thực hiện CPTPP

(BĐT) - Kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành.
Bộ KH&ĐT sẽ nghiên cứu các biện pháp, cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa. Ảnh: Lê Tiên
Bộ KH&ĐT sẽ nghiên cứu các biện pháp, cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa. Ảnh: Lê Tiên

Theo Kế hoạch, Bộ KH&ĐT đưa ra 4 nhóm hoạt động lớn để triển khai Hiệp định. Đầu tiên là tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định. Giới thiệu, phổ biến cho các công chức, cán bộ các bộ, ngành và cơ quan quản lý liên quan về nội dung và ý nghĩa của Hiệp định; giới thiệu, phổ biến Hiệp định trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông của Bộ như: Báo Đấu thầu, Báo Đầu tư…

Thứ hai là hướng dẫn thực hiện, áp dụng cam kết tại Hiệp định với các hoạt động cụ thể như: giải đáp, hướng dẫn thực hiện, áp dụng trực tiếp cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư và các cam kết có liên quan; hướng dẫn thực hiện quy định về mở cửa thị trường mua sắm chính phủ.

Thứ ba là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chính sách thực thi Hiệp định với việc xây dựng Nghị định hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu làm căn cứ hướng dẫn thực hiện cam kết về mở cửa thị trường mua sắm chính phủ áp dụng với nhà thầu thành viên CPTPP; tiếp tục rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (nếu có) để thống nhất, đồng bộ với cam kết của Hiệp định.

Nhóm hoạt động thứ 4 là nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng lợi ích từ CPTPP. Cụ thể, Bộ KH&ĐT nghiên cứu các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng; nghiên cứu xây dựng kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế để thích ứng với quá trình hội nhập và khai thác hiệu quả lợi ích, cơ hội từ Hiệp định…                

Trung Hiếu