Bộ GTVT và Bộ Y tế có Chỉ số cải cách hành chính thấp nhất

(BĐT) - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS) vừa được Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố.
Bộ Giao thông vận tải  có chỉ số CCHC thấp nhất trong các đơn vị được đánh giá (ảnh: BNV)
Bộ Giao thông vận tải có chỉ số CCHC thấp nhất trong các đơn vị được đánh giá (ảnh: BNV)

Kết quả cho thấy, năm 2018, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Y tế nổi lên là 2 đơn vị thực hiện CCHC ít nhất trong tổng số 18 bộ, cơ quan ngang bộ đánh giá.

Cụ thể, theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ được chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất đạt kết quả chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 14 bộ, cơ quan ngang bộ. Đó là: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhóm thứ 2 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ 70 - 80% gồm 4 bộ gồm: Bộ Xây dựng. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y Tế và Bộ GTVT. Trong đó, Bộ GTVT đứng cuối Bảng khi có Chỉ số CCHC đạt 73,15%, tiếp đến là Bộ Y tế với CCHC đạt 77,87%.

Còn kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia làm 4 nhóm.

Nhóm A có chỉ số từ 80% trở lên gồm 9 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Đồng Tháp…

Nhóm B có chỉ số từ 75% đến dưới 80%, bao gồm 36 tỉnh/thành phố.

Nhóm C có chỉ số từ 70% đến dưới 75%, bao gồm 15 tỉnh/thành phố.

Nhóm D có chỉ số dưới 70% gồm 3 tỉnh/thành phố là Trà Vinh, Kon Tum, Phú Yên.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, kết quả chỉ số CCHC năm 2018 tiếp tục phản ánh tương đối sát tình hình triển khai CCHC tại các bộ, các tỉnh; thành phố. Việc triển khai và kết quả đạt được trên những nội dung trọng tâm với 6 nhiệm vụ CCHC theo yêu cầu của Chính phủ.

Chỉ số CCHC là công cụ quản lý được Bộ Nội vụ xây dựng và áp dụng từ năm 2012 đến nay nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả CCHC hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (các Bộ) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các tỉnh).

Chỉ số CCHC bao gồm 2 Bộ tiêu chí đánh giá riêng cho cấp bộ và cấp tỉnh; được thiết kế, xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá và bám sát các nhiệm vụ CCHC mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, các tỉnh thực hiện. Quá trình triển khai từ năm 2012 đến nay, Bộ Nội vụ đã có 3 lần rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống các tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn triển khai và phù hợp với các quy định CCHC mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Trung Hiếu