Bộ GTVT tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

(BĐT) - Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch 4976/KH-BGTVT thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, Bộ GTVT sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng như: quản lý đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, công tác cán bộ, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, kiểm soát tải trọng phương tiện… Bộ GTVT sẽ thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư gây bức xúc trong xã hội.

Bộ GTVT khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng...

Bích Thảo