Bộ GTVT lấy ý kiến Thông tư về giá dịch vụ sử dụng đường bộ

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang gấp rút lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý (gọi tắt là Thông tư 35).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 với những điểm mới như: quy định cụ thể các trường hợp được miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ; loại đường bộ được tổ chức thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải đảm bảo đủ 2 điều kiện: hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp công trình đường bộ theo quy định và đã chuẩn bị đầy đủ các loại vé thu, bộ máy tổ chức thu và kiểm soát thu theo quy định.

Biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo lượt của Dự thảo Thông tư quy định thành 5 nhóm phương tiện với mức giá dao động từ 60.000 - 288.000 đồng.         

Tuấn Dũng