Bộ GTVT bãi bỏ 2 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, Bộ GTVT sửa đổi 14 TTHC lĩnh vực đăng kiểm, trong đó có 13 TTHC cấp trung ương, 1 TTHC do cả trung ương và địa phương giải quyết.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng công bố bãi bỏ 2 TTHC cấp trung ương lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ này là: Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp; Cấp Giấy chứng nhận kiểu loại xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp.          

Khánh Ngọc