Bộ Giao thông trình phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Theo phương án Bộ Giao thông trình Chính phủ, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ nguyên hệ thống đường cất hạ cánh hiện nay và sẽ bổ sung một số đường lăn...