Bộ Công Thương thay Bộ Tài chính quản giá sữa

Bộ Tài chính đã bàn giao các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cho Bộ Công thương.
Chính phủ vừa thống nhất tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết quý I năm 2017.
Chính phủ vừa thống nhất tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết quý I năm 2017.

Theo đó, Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương sẽ là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý giá sữa. Mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được đưa vào danh mục hàng bình ổn và áp trần giá từ tháng 6/2014. Theo đó, cơ quan chức năng đã công bố giá trần bán sỉ với hơn 600 sản phẩm sữa bột, giá bán lẻ được quy định không cao hơn quá 15% so với mức bán sỉ.

Hiện cả nước có 877 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và sở tài chính các địa phương.

Việc thay đổi cơ quan đầu mối quản lý giá sữa được thực hiện theo Nghị định Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Theo đó, từ 1/1/2017, Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng này.

Mới đây, Chính phủ cũng đã thống nhất tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết quý I năm 2017. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khảo sát, đánh giá tình hình thực tế, đề xuất, báo cáo Chính phủ về biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2017.


chinhphu.vn