Bộ Công Thương đã cắt giảm 22% điều kiện đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Số lượng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương ước tính đã cắt được 22%...
Bộ Công Thương dự kiến loại bỏ 675 điều kiện kinh doanh. Ảnh: Quang Tuấn
Bộ Công Thương dự kiến loại bỏ 675 điều kiện kinh doanh. Ảnh: Quang Tuấn

Báo cáo tại cuộc họp Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương vào sáng 13/10, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, hiện số lượng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương ước tính đã cắt được 22% nên kế hoạch cắt giảm toàn bộ sẽ hoàn thành và trình Chính phủ chậm nhất vào cuối tháng 10 này.

Theo ông Tân, quan trọng nhất là cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, kiên quyết bám sát phương án theo Quyết định 3610A về việc loại bỏ 675 điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương.

Phát biểu tại Cuộc họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh 5 nguyên tắc căn bản để Bộ Công Thương tiến hành cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh. Cụ thể là: hướng tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; dựa trên nền tảng quan trọng là các cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam cam kết tham gia; bám sát vào Luật Đầu tư; dựa trên đánh giá về các nguồn lực của cơ quan quản lý, các cấp địa phương; đảm bảo tính khả thi và cuối cùng là gắn với cải cách hành chính.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm sẽ chẳng nói lên điều gì nếu việc cắt giảm ấy không mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.                

Việt Anh