Bộ Công Thương: Công khai mặt hàng kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm

(BĐT) - Trong quý I/2019, Bộ Công Thương sẽ công bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm (kèm theo mã HS).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thông tin được Bộ Công Thương nhấn mạnh tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 vừa ban hành.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu, trước tháng 6/2019, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành (tính từ thời điểm ban hành NQ19-2019/NQ-CP) và thực hiện công khai danh mục. Tập trung một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa… 

Việt Anh