Bỏ 77 điều kiện đầu tư, kinh doanh về tài nguyên và môi trường

(BĐT) - Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT). Nghị định này sửa đổi 11 nghị định có liên quan thuộc 6 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực TN&MT), trong đó bãi bỏ 77 điều kiện; sửa đổi 25 điều kiện; đồng thời Nghị định cũng bãi bỏ, đơn giản hóa 9  thủ tục hành chính có liên quan. Cụ thể, lĩnh vực đất đai: 17 điều kiện; lĩnh vực môi trường: 48 điều kiện, bãi bỏ 8 thủ tục hành chính; lĩnh vực khoáng sản: 7 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước: 28 điều kiện, bãi bỏ 1 thủ tục hành chính; lĩnh vực khí tượng thủy văn: sửa đổi 1 điều kiện; lĩnh vực đo đạc và bản đồ: sửa đổi 1 điều kiện.      

Hải Bình