Bế mạc Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã bế mạc vào chiều 5/7.
Bế mạc Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: TTXVN.
Bế mạc Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: TTXVN.

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân Thủ đô của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, chiều 5/7, Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố, trong đó nhấn mạnh các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô tiếp tục phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, các nhiệm vụ của Kế hoạch năm 2017, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Năm Kỷ cương hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thông qua 11 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất rất cao, những nghị quyết được ban hành đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành trọn 1,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đáp ứng yêu cầu quyết liệt, dân chủ nhưng rất chân thành. Kỳ họp đã nhận được 33 ý kiến đại biểu với 41 lượt chất vấn, tái chất vấn 48 vấn đề trong một số lĩnh vực như: y tế, giao thông, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đầu tư và quản lý mô hình chợ trên địa bàn thành phố. Nhiều vấn đề được các đại biểu hỏi đúng người, hỏi lại nhiều lần cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Điểm mới trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này không chỉ thể hiện ở chất lượng câu trả lời chất vấn mà còn thể hiện ở thành phần tham gia trả lời chất vấn. Đó là sự cùng tham gia trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND các quận, huyện với những câu trả lời chi tiết, rõ ràng.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của thành phố; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội; đồng thời trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động của mình, các đại biểu hội đồng nhân dân đã có nhiều ý kiến, phân tích toàn diện, sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố và điểm mới là phiên thảo luận này đã được truyền hình trực tiếp tới đông đảo cử tri và nhân dân Thủ đô theo dõi.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, đánh giá cao sự tập trung, năng động của UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND thành phố và các ngành, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần có kế hoạch triển khai tổ chức, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt kết quả thiết thực.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và các tổ đại biểu báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và theo sát các vấn đề cho đến khi có kết quả.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành công tác nhân sự, bầu bổ sung 5 chức danh Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân, miễn nhiệm 2 ủy viên Ủy ban thành phố do nghỉ hưu và chuyển công tác, bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với đồng chí Lê Văn Huyên do chuyển công tác và có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân.


TTXVN