Bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

(BĐT) - Sáng 20/11, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.
Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Lê Tiên
Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Lê Tiên

Trình bày Báo cáo kết quả Kỳ họp, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn...

Kỳ họp cũng là dịp nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nửa chặng đường đã qua của nhiệm kỳ 2016 - 2020. Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp của Chính phủ, các ngành, các cấp; biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018, với những chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra đến năm 2020. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Trần Kiên