Bắt đầu tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

(BĐT) - Từ 0h ngày 1/4/2019, Tổng cục Thống kê chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thu thập thông tin trong 25 ngày (1/4/2019 - 25/4/2019) tại các địa bàn điều tra.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Việc thực hiện tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2030.

Ngoài ra, tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Tổng điều tra sẽ thu thập dữ liệu về tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định...

Hải Bình