Báo Đấu thầu tích cực tuyên truyền, khuyến khích người Việt dùng hàng Việt

(BĐT) - Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là CVĐ) vừa diễn ra, Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ ghi nhận, trong thời gian qua các cơ quan báo chí thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có Báo Đấu thầu đã tích cực tuyên truyền CVĐ.
Báo Đấu thầu tích cực tuyên truyền, khuyến khích người Việt dùng hàng Việt

Cụ thể, Báo Đấu thầu thường xuyên có các bài biết tuyên truyền cổ vũ người dân, doanh nghiệp hưởng ứng CVĐ; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ thông tin về thị trường, mạng lưới phân phối…

Thực hiện CVĐ, trong 10 năm qua, Bộ KH&ĐT đã phân công các đơn vị trực thuộc Bộ lồng ghép nội dung tuyên truyền về CVĐ gắn với công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành một số thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; danh mục các nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được…

Ban Chỉ đạo nhìn nhận, CVĐ đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần khẳng định năng lực sản xuất, kinh doanh, phân phối của các doanh nghiệp Việt Nam; góp phần huy động nội lực để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Trung Hiếu