Bảo đảm tiến độ, chất lượng sửa đổi Luật Đầu tư công

(BĐT) - Sáng 23/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tiến độ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công có phạm vi sửa đổi rộng, mức độ ảnh hưởng lớn. Phó Thủ tướng cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã rất thận trọng, công phu, thực hiện theo đúng quy trình trong xây dựng, bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến và tổng hợp ý kiến của 87 cơ quan Trung ương và địa phương với 597 ý kiến, trong đó có 329 ý kiến liên quan đến Luật Đầu tư công. Sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nghiên cứu, tiếp thu 276 ý kiến, đạt 83,89% tổng số ý kiến liên quan đến Luật; giải trình 24 ý kiến, bằng 7,29%; không tiếp thu 29 ý kiến, bằng 8,81%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự án Luật theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, trong đó phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, xem xét và xử lý kiến nghị về việc cho phép đổi tên Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công thành Dự án Luật đầu tư công (sửa đổi), sau đó trình Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 6 tới.

Minh Thư