Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Chính phủ.
Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Đồng thời, báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018. Trong đó, đề nghị làm rõ những kết quả đạt được, những nội dung còn hạn chế, những diễn biến mới phát sinh trong tháng 7 và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần triển khai trong thời gian tới (nếu có). Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 25/7/2018.    

Minh Thư