Ban hành danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Việc ban hành hướng dẫn nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 27/CT-TTg. Cụ thể là để ngăn chặn nguy cơ ách tắc tại cảng và phát sinh gian lận thương mại, thẩm lậu vào thị trường nội địa trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục siết chặt việc nhập khẩu phế liệu,

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.

 

Trung Hiếu