Bãi bỏ một số văn bản thuộc lĩnh vực tín dụng, ngân hàng và quốc phòng

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quốc phòng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong số các văn bản bị bãi bỏ có các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định 135/2000/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; Quyết định số 230/2005/QĐ-TTg  về thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội...   

Minh Phương