Bắc Ninh ưu tiên 3 ngành công nghiệp trọng điểm

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, Bắc Ninh đặt mục tiêu tổng quát là giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hàng năm đạt 10,5% -11,5%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 11,3% - 12,6%. Giai đoạn 2021 - 2030, công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 6,8%.

Đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GRDP là 75,3%. Trong số các giải pháp đột phá, Bắc Ninh xác định sẽ ưu tiên 3 ngành công nghiệp trọng điểm là điện tử, cơ khí và chế biến nông sản công nghệ cao.    

Việt Thắng