Bắc Giang: Cấp gần 6 nghìn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(BĐT) - Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến hết tháng 8/2016, địa phương này đã tiến hành cấp được hơn 5,8 nghìn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu, đạt gần 70% kế hoạch đề ra năm 2016.

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện tập trung các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ; Sở Tài chính đề xuất với UBND Tỉnh bố trí kinh phí cấp GCNQSDĐ sau dồn điền đổi thửa, đôn đốc các huyện bố trí ít nhất 10% kinh phí từ tiền thu sử dụng đất để quản lý đất đai. 

Trần Kiên