Bà Hà Thị Minh Hạnh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Ngày 21/4, tại kỳ họp lần thứ 17 (bất thường), Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã bầu bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh (giữa). (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh (giữa). (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Như vậy, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là ông Nguyễn Văn Sơn và 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Minh Tiến, ông Trần Đức Quý và bà Hà Thị Minh Hạnh. 

Các đại biểu dự kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI đối với ông Nguyễn Khánh Lâm (do chuyển công tác khác) và bầu bổ sung ông Hoàng Văn Vịnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016./. 

Theo Minh Tâm
Vietnam+

Tin liên quan