ADB công bố chiến lược 2030 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(BĐT) - Ban Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa phê duyệt một chiến lược tổng thể dài hạn mới - Chiến lược 2030, trong đó xác định tầm nhìn chung của tổ chức trước các nhu cầu đang thay đổi của khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng xanh, bền vững, bao trùm và thích ứng, vẫn sẽ là một ưu tiên chủ chốt của ADB. Ảnh minh họa: Internet
Đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng xanh, bền vững, bao trùm và thích ứng, vẫn sẽ là một ưu tiên chủ chốt của ADB. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, ADB sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho các quốc gia nghèo và dễ tổn thương nhất của khu vực, áp dụng những cách tiếp cận khác biệt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm quốc gia khác nhau. ADB sẽ ưu tiên hỗ trợ các khu vực đang bị tụt hậu, cũng như các vùng nghèo khổ và dễ đổ vỡ.

Trong đó, đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng xanh, bền vững, bao trùm và thích ứng, vẫn sẽ là một ưu tiên chủ chốt. Đồng thời, ADB sẽ mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực xã hội như: giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Tới năm 2030, 75% các hoạt động đã cam kết của ADB sẽ hỗ trợ giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tài trợ khí hậu từ nguồn riêng của ADB sẽ lên tới 80 tỷ USD trong giai đoạn từ 2019 đến 2030…      

         

Lê Xuân