8 điểm kẹt xe nhất TP HCM

Các điểm ùn tắc ngày càng mở rộng, thậm chí một số tuyến đường dù không phải giờ cao điểm cũng kẹt.