6 tháng khai thác 7,89 triệu tấn dầu

Bộ Công Thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã đạt sản lượng khai thác 7,89 triệu tấn dầu thô, vượt 8,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 55,6% kế hoạch năm Chính phủ giao.

Trong đó, khai thác dầu ở trong nước 6 tháng ước đạt 6,92 triệu tấn, vượt 9,0% so với kế hoạch 6 tháng, bằng 56,4% kế hoạch năm Chính phủ giao. Khai thác dầu ở nước ngoài 6 tháng ước đạt 0,97 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch 6 tháng, bằng 51% kế hoạch năm.

Về khai thác than đá, trong 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng than sạch ước đạt 20,6 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2016. Ngành than đang tiếp tục phấn đấu để tăng thêm 2 triệu tấn so với kế hoạch năm 2017.

“6 tháng đầu năm 2017 tình hình khai thác, chế biến khoáng sản nói chung khởi sắc hơn so với cùng kỳ, sản lượng khai thác các loại khoáng sản ước tăng 15 - 20%. Giá một số loại khoáng sản và kim loại tăng hơn so với cùng kỳ năm trước trong khi một số mỏ khoáng sản tạm dừng sản xuất năm 2016 đã tiếp tục sản xuất, sản lượng có xu hướng tăng dần”, Bộ Công Thương cho biết.


Tiền Phong