4 bộ đề xuất bãi bỏ 13 quy hoạch

(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ, Bộ KH&ĐT được giao nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại Luật Quy hoạch. Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi các bộ, ngành để rà soát, tổng hợp danh mục.
Bộ KH&ĐT đề xuất bãi bỏ Quy hoạch phát triển hệ thống sân golf Việt Nam đến năm 2020. Ảnh: Nhã Chi
Bộ KH&ĐT đề xuất bãi bỏ Quy hoạch phát triển hệ thống sân golf Việt Nam đến năm 2020. Ảnh: Nhã Chi

Đến nay, Bộ KH&ĐT mới nhận được văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Theo đó, 3 bộ nêu trên và Bộ KH&ĐT đã đề xuất bãi bỏ 13 quy hoạch.

Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ 4 quy hoạch: Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 2 quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ NN&PTNT đề xuất bãi bỏ 5 quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ KH&ĐT đề xuất bãi bỏ Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Quy hoạch phát triển hệ thống sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Trần Kiên