3 nội dung trọng tâm triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với 3 kiến nghị của Bộ KH&ĐT về nội dung thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, vừa qua, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thủ tướng về việc đang triển khai 3 nội dung liên quan cuộc CMCN 4.0. Nội dung thứ nhất là xây dựng Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 tại Việt Nam, dự kiến báo cáo Chính phủ vào cuối năm 2018.

Thứ hai là xây dựng đề án thành lập "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10/2018 và phấn đấu khởi công xây dựng Trung tâm vào cuối năm 2018.

Thứ ba là xây dựng mạng lưới nhân lực thực hiện chiến lược quốc gia về cuộc CMCN 4.0; dự kiến tổ chức Chương trình gặp mặt 100 người Việt tài năng trong và ngoài nước, trong lĩnh vực khoa học công nghệ, từ 18 - 24/8/2018; Thủ tướng dự kiến sẽ tiếp và nói chuyện với các trí thức tài năng vào ngày 19/8/2018 tại Hà Nội. 

Việt Thắng