16 bộ đã có báo cáo về cắt giảm điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Thông tin mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, 16 bộ đã có báo cáo về tình hình trình Dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện kinh doanh. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong số này, có 2 bộ (Công Thương và Xây dựng) đã có Nghị định được ban hành; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ; 9 bộ đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định (Tài chính; Y tế; Ngân hàng Nhà nước; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Hai bộ (Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông) đến nay đều có Dự thảo Nghị định trình Bộ Tư pháp thẩm định, nhưng chưa trình Chính phủ. Thống kê nhanh cũng cho biết, 2 bộ (Công an và Quốc phòng) không có nghị định sửa đổi.

Tại Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giảm hóa điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước ngày 15/8/2018.    

Việt Anh