12 Đầu máy, toa xe đường sắt Cát Linh - Hà Đông lên ray

Sáng 4/10 đoàn tàu thứ 3 của đường sắt trên cao đã được cẩu lên ray đấu nối điện nằm trong khu Depot Hà Đông (Hà Nội).