• Đến 24/8, đã cơ cấu thời hạn trả nợ hơn 304,6 nghìn tỷ đồng

  07/09/2020 08:00

  (BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến ngày 24/8, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 267.636 khách hàng với dư nợ 304.662 tỷ đồng.
 • Cơ cấu thời hạn trả nợ 177 nghìn tỷ đồng

  01/07/2020 08:00

  (BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến 22/6/2020, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 258 nghìn khách hàng với dư nợ gần 177 nghìn tỷ đồng.
 • Đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 224 nghìn khách hàng

  10/06/2020 08:00

  (BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đến cuối tháng 5, các tổ chức tín dụng và công ty tài chính đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 224 nghìn khách hàng với dư nợ gần 152 nghìn tỷ đồng.
 • Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 215 nghìn khách hàng

  25/05/2020 08:00

  (BĐT) - Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thực hiện chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 215 nghìn khách hàng với dư nợ 138 nghìn tỷ đồng, miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 320 nghìn khách hàng với dư nợ  gần 1,13 triệu tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư