(BĐT) - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 283 tỷ đồng, giảm 11% so với quý I/2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Thiết bị điện Đông Anh báo lãi sau thuế 12,5 tỷ đồng, giảm 33%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2021, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 160 tỷ đồng, dự kiến mức cổ tức 15%.

Tại thời điểm cuối quý I/2021, tổng tài sản của Thiết bị điện Đông Anh đạt 1.426 tỷ đồng. Chiếm phần lớn tài sản là khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn 532,5 tỷ đồng và hàng tồn kho 587,3 tỷ đồng.