(BĐT) - Quý II/2021, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam tiếp tục thu hút nhà đầu tư với giao dịch sôi động.

Theo số liệu công bố mới nhất từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường trong quý 2/2021 đạt hơn 12,6 triệu hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân đạt 203.721 hợp đồng/phiên, tăng 17,7% so với quý II/2021.

Theo HNX, thị trường chứng khoán phái sinh duy trì đà tăng trưởng bền vững, với 385.943 tài khoản hiện có trên thị trường.

Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, tính đến ngày 30/6, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có 22 công ty chứng khoán thành viên. Trong quý II, thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh biến động không đáng kể so với quý I, chủ yếu tập trung ở top 5 công ty chứng khoán là VPS, HSC, VNDIRECT, SSI và MBS.