(BĐT) - Quý II/2020, Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL ghi nhận doanh thu 504,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,8 tỷ đồng, bằng 94,5% và 61,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh quý II sụt giảm do tình hình thị trường tiêu thụ thép cán trong kỳ giảm do cạnh tranh gay gắt và giá bán giảm so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận gộp trong quý giảm 8,13 tỷ đồng.

Luỹ kế nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 975,2 tỷ đồng doanh thu và 12,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt bằng 79,4% và 72,6% so với thực hiện nửa đầu năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch sản xuất phôi thép 195.000 tấn, sản xuất thép cán là 175.000 tấn, trong đó tiêu thụ phôi thép là 15.200 tấn, tiêu thụ thép can là 175.000 tấn. Dựa trên kịch bản sản lượng như vậy, Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 79,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.