(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2019, Công ty CP Thép Vicasa ghi nhận doanh thu đạt 476,4 tỷ đồng, giảm 12% so với quý IV/2018. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Công ty báo lãi sau thuế 5,2 tỷ đồng, tăng trưởng 49%. Lũy kế cả năm 2019, Công ty đạt 25,3 tỷ đồng lãi ròng, giảm 21% so với năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản Công ty đạt 507,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 55%, tương đương 281 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 2007, Công ty hiện có 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Thép Việt Nam (nắm giữ 65%) và Công ty CP Thép Đà Nẵng (nắm giữ 7,14%).