HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HoSE: TLH) vừa thông qua việc trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 5% (mỗi cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 10/1/2020, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/1/2020. Ngày thanh toán là 21/1/2020. Với hơn 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 50 tỷ đồng để trả cổ tức.
Thép Tiến Lên trả cổ tức tiền mặt 5%

Cổ tức năm 2017 là 20% bằng tiền, công ty đã trả 15% sau 2 đợt. Với đợt chi trả này, Thép Tiến Lên hoàn thành kế hoạch trả cổ tức năm 2017 sau 2 năm.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3.810,4 tỷ đồng, giảm 16,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, giảm 82% và hoàn thành 30% kế hoạch cả năm. Công ty lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm bởi chiến tranh thương mại Mỹ -Trung từ đầu năm 2019 có nhiều biến động làm cho giá bán thép giảm và nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho các công trình đầu tư cũng giảm.

Theo NDH