(BĐT) - CTCP Thép Thủ Đức – Vnsteel (Mã CK: TDS) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều vượt xa mức kế hoạch.

Cụ thể, trong năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 2.040 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016 và vượt 21% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2017 đạt 90,6 tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm trước và gấp 2,55 lần so với chỉ tiêu cả năm (35,44 tỷ đồng).

Tính riêng quý IV/207, Công ty đạt mức doanh thu là 609 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 25,6 tỷ đồng, gấp 2,76 lần so với quý IV/2016.

Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 420 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2016. Hàng tồn kho ở mức 224 tỷ đồng, tăng 120% so với năm trước; trong khi đó, nợ phải trả là 154,5 tỷ đồng, giảm 10%.