Lũy kế cả năm Thép Dana Ý đạt 1.723 tỷ đồng doanh thu và 8,3 tỷ đồng LNST, còn cách rất xa mục tiêu 2.862 tỷ đồng doanh thu và 79 tỷ đồng LNST.
Thép Dana Ý: Năm 2015 lãi chưa đầy 8,5 tỷ, cách rất xa mục tiêu

CTCP Thép Dana Ý (mã chứng khoán DNY) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2015.

Quý 4 năm nay, công ty đạt 405 tỷ đồng doanh thu, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán chỉ giảm 5%, do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 27% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong kỳ, Thép Dana Ý tiết giảm được 3,5 tỷ đồng chi phí tài chính và hơn 3 tỷ đồng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng thời ghi nhận thêm 2,4 tỷ đồng lợi nhuận khác từ thu phạt vi phạm hợp đồng nên cuối quý vẫn lãi 2,5 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái tương ứng mức tăng 61%. 

Thép Dana Ý: Năm 2015 lãi chưa đầy 8,5 tỷ, cách rất xa mục tiêu ảnh 1

Lũy kế cả năm, Thép Dana Ý đạt 1.723 tỷ đồng doanh thu, giảm 8% so với năm 2014 trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng, tăng 49% so với năm ngoái. Nếu so với chỉ tiêu đặt ra cho cả năm là 2.862 tỷ đồng doanh thu và gần 79 tỷ đồng LNST thì Thép Dana Ý đang cách rất xa mục tiêu.

Có được kết quả này là do năm nay công ty tiết giảm được một khoản lớn chi phí tài chính do khoản vay tài chính dài hạn giảm được 50 tỷ đồng so với đầu năm (mặc dù vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn có tăng). Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh. Cụ thể, trong năm, công ty đã giảm được gần 11 tỷ đồng lãi vay so với năm ngoái.

Lượng hàng tồn kho cuối năm 1.160 tỷ đồng, tăng 274 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng cộng tài sản công ty đến cuối năm đạt 2.486 tỷ đồng, tăng 360 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Theo Trí thức trẻ