(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong tháng 2 năm nay, 43 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 22,7 triệu USD đã được cấp phép đầu tư vào Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh hơn 43 dự án được cấp phép mới, Hà Nội cũng có 10 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 5,3 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần góp vốn đạt 35,7 triệu USD.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/2/2020, tổng số vốn đăng ký của các dự án FDI mới và dự án bổ sung tăng vốn vào Hà Nội đạt 205,3 triệu USD.

Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, trong tháng 2/2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý đạt 2.055 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 92,9% so với tháng 1/2020. Tính chung, 2 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn này đạt 4.266 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2019 và đạt 9,4% kế hoạch năm.