#The Coffee House
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chủ sở hữu The Coffee House lỗ 287 tỷ trong nửa đầu năm

(BĐT) - Công ty CP Seedcom - công ty sở hữu The Coffee House, Juno, Hnoss, Haravan, King Food… vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 với kết quả doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 675 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Seedcom lỗ 287 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6/2022 là 1.179 tỷ đồng.

Kết nối đầu tư