Ông Lê Huy Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, mã chứng khoán CLW đã mua chui cổ phiếu này.

Ngày 08/5/2018, UBCKNN ban hành Quyết định số 331/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Huy Hùng (địa chỉ: 613 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, ông Hùng bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Lê Huy Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, mã chứng khoán CLW, mua 266.540 cổ phiếu CLW ngày 30/11/2017 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giá cổ phiếu CLW trong vòng 1 tháng qua đã có biến động khá xấu, cổ phiếu này đã giảm từ khoảng 19.000 đồng/CP xuống chỉ còn 15.850 đồng/CP.

Theo NDH